La idea de comunitat d’aprenentatge (família, criatures i mestres) articula l’aprenentatge i es posen en joc les biografies de tots i totes per construir les identitats personals.

viernes, 16 de septiembre de 2011

MOMENTS DEL PROJECTE

ELECCIÓ

Els infants extrauen individualment o per equips un tema que siga del seu interés. En la “pluja d’idees” sortiran temes i per successives votacions triaran el tema del projecte.

PLANIFICACIÓ

En un primer moment cerque els interessos dels infants al voltant del tema:

-Què saben els infants?, Què volen saber?
-Enviar la carta a casa.

Al llarg del projecte organitze, recondueixc els interessos dels infants de forma que la majoria dels conceptes expressats tinguen una resposta satisfactòria que pot venir donada per la formulació.

RECERCA D'INFORMACIÓ

Informació aportada per altres adults de l’entorn
Visites dels familiars.
Informació : llibres, revistes, diaris, Internet...

ACTIVITATS
Aportació de la informació al grup.

- Presentacions i racó del projecte

Organització de la informació.

- Mapa conceptual

- Dossier: recollida d’informació

Organització i temporalització de tasques:

- Tallers

- Racó del projecte

- Activitats

Elaboració del dossier
Diari del projecte i avaluació

No hay comentarios:

Publicar un comentario