La idea de comunitat d’aprenentatge (família, criatures i mestres) articula l’aprenentatge i es posen en joc les biografies de tots i totes per construir les identitats personals.

viernes, 16 de septiembre de 2011

ELS PROJECTES DE TREBALL

Son moltes les preguntes que em faig en cada moment. El treball per projectes m’ha suggerit moltes preguntes i em segueix regalant moltes més. Les respostes sempre son provisionals, a punt de ser revisades de nou.

Què entenc per projectes?

Què entenc per saber?
Quin saber és el necessari?
És pot construir el saber?
De quin saber estic parlant?
És el mateix saber del currículum?
L’escola parla del mateix saber que fem servir en aquest món globalitzat, al carrer o als mitjans de comunicació?.
El projecte per engegar un treball d’investigació a la classe.
El projectes que desenvolupe a l’aula s’organitzen a partir de preguntes dels infants que donen peu a investigacions on el conflicte orienta la seva recerca . Paulatinament, per trobar respostes hem de recórrer a diferents disciplines del saber i la idea de globalització va prenent més importància. Es recullen sistemàticament les converses per ser analitzades i anar així definint el problema comú que preocupa al grup. S’incorpora l’avaluació com una necessitat de saber el procés, de donar a conèixer i compartir el camí que es fa durant la recerca. Sorgeix, d’aquesta manera, la necessitat d’explicitar el relat: la història del projecte. La manera de representar el coneixement mereix una atenció especial i les noves tecnologies prenen una importància rellevant. El que passa a la classe i el que passa a la vida real ha d’estar connectat i sempre que sigui possible allò que passa entre les quatre parets de la classe ha de trobar una connexió amb el món exterior i ha de provocar algun canvi .
Cada vegada més el currículum queda substancialment modificat (ampliat?) i les temàtiques que s’incorporen es nodreixen de preocupacions dels propis infants i de l’actualitat. La idea de comunitat d’aprenentatge (família, criatures i mestres) articula l’aprenentatge i es posen en joc les biografies de tots i totes per construir les identitats personals.
OBJECTIUS GENERALS DELS PROJECTES
ØCrear estratègies d’organització dels coneixements que es basen en el tractament de la informació i en l’establiment de relacions entre els continguts.
ØFomentar el model “ d’aprendre a aprendre”
ØPartir dels interessos dels infants, i deixar que ells trien els temes a estudiar.
ØPartir dels coneixements previs dels infants , planificant accions a partir del que saben sobre el tema d’estudi.
ØFomentar un model interactiu d’ensenyament aprenentatge on el mestre/a no és l’únic posseïdor de coneixements.

No hay comentarios:

Publicar un comentario